nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse
nursenurse
  nurse nurse  
 
nurse
nurse
nurse
nurse
nurse
nurse
nurse
nurse
nurse nurse nurse
nurse
nurse พญ.ภัทรา เรขตานันต์
- ปี 2535
ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี2546
MBA, Purdue University, Dean's List, USA
- ปี2548
MISM ( Master of Information System Management ), Medical Informatics, Highest Distinction, Carnegie Mellon University, USA
 
nurse
nurse
nurse nurse nurse
nurse
nurse ผ.ศ.พญ.วสุธิดา เรขตานันต์
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารศาสตร์
- วุฒิบัครเวชศาสตร์ครอบครัว
 
nurse
nurse
nurse nurse nurse
nurse
nurse พญ.ชลีรัตน์ ศรีวรกุล
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วชิรพยาบาล (เกียรตินิยม)
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
   
 
nurse
nurse
nurse nurse nurse
nurse
nurse นพ.เฉลิมศักดิ์ ศรีวรกุล
- แพทย์ศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(เกียรตินิยม)
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ
- อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครับ
 
nurse
nurse
nurse nurse nurse
nurse
nurse นพ.คมวุฒิ คนฉลาด
- แพทย์ศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(เกียรตินิยม)
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
- ประกาศนียบัตรฝังเข็ม ณ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
 
nurse
nurse